Druki i formularze - Rolnictwo Ekologiczne

Zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 2009 r. o rolnictwie ekologicznym (Dz. U. Nr 116 poz. 975), zgłoszenie podjęcia działalności w zakresie rolnictwa ekologicznego, o którym mowa w art. 28 ust. 1 rozporządzenia nr 834/2007, przyjmują podmioty upoważnione do działania w rolnictwie ekologicznym jako jednostki certyfikujące, zwane dalej „jednostkami certyfikującymi”. Wraz z wejściem w życie nowej ustawy o rolnictwie ekologicznym z dnia 25 czerwca 2009 r., producenci ekologiczni nie przekazują już zgłoszenia podjęcia działalności w zakresie rolnictwa ekologicznego lub jego korekty wojewódzkiemu inspektorowi JHARS. 

W nowej ustawie z dnia 25 czerwca 2009 r. o rolnictwie ekologicznym (Dz. U. Nr 116 poz. 975) przyjęto, że zgody na odstępstwa od warunków produkcji ekologicznej w przypadkach określonych w rozporządzeniu nr 889/2008 udziela Wojewódzki Inspektor JHARS lub Główny Inspektor JHARS, po zapoznaniu się z opinią w tej sprawie jednostki certyfikującej kontrolującej danego producenta.

Uwaga: Do Wojewódzkiego Inspektora JHARS należy przekazać Wniosek o odstępstwo wraz z właściwym załącznikiem,  na którym powinna się znajdować opinia jednostki certyfikującej. Wzory wniosków o odstępstwo znajdują się w poniższym linku.

Wnioski o odstępstwa:

http://ijhars.gov.pl/index.php/odstepstwa.html